Tugas Pokok

oleh
Rindam 1 Bukit Barisan bertugas menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan serta membantu Pembinaan Latihan terhadap satuan-satuan di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rindam 1 Bukit Barisan menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut :
  1. Tugas (melaksanakan fungsi utama) :
    a. Pendidikan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan berkenaan dengan pembekalan, pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap mental peserta didik.

    b. Latihan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan latihan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan mutu satuan.
    c. Pengkajian dan Pengembangan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pengkajian dan Pengembangan tentang Metode dan Sarana serta piranti lunak yang berkaitan dengan Pendidikan dan Latihan.
  2. Tugas (melaksanakan fungsi organik militer). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan, pendidikan dan latihan, personel, logistik, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan administrasi umum dalam rangka mendukung tugas pokok Rindam 1 Bukit Barisan.